Cite
 

Dictionary


chiaoPronunciation: (jyou), [key]
n.,
pl. chiao.
Wade-Giles.
jiao.

Random House Unabridged Dictionary, Copyright © 1997, by Random House, Inc., on Infoplease.

Chian turpentineChiaochou

 

Related Content