Cite
 

Dictionary


Cor•reg•gioPronunciation: (ku-rej'ō, -rej'ē-ō"; It.kôr-red'jô), [key]
n.
An•to•nio Al•le•gri da Pronunciation: (än-tô'nyô äl-le'grē dä), [key] 1494–1534, Italian painter.

Random House Unabridged Dictionary, Copyright © 1997, by Random House, Inc., on Infoplease.

correctivecorregidor
See also:

 

Related Content